ДОВІДНИК

 

      навчальних закладів

     Полтавської області

 

          2018 рік

 

ШАНОВНИЙ МОЛОДИЙ ДРУЖЕ!

 

 

 

Довідник навчальних закладів Полтавської області (далі-Довідник) містить інформацію про навчальні заклади області, адреси, номери телефонів, перелік професій так спеціальностей, за якимим навчають в закладах освіти Полтавщини.

 

Перегорнувши сторінки цього Довідника, Ви матимете можливість визначити шляхи свого професійного становлення, яке незабаром почнеться.

 

 

 

Щасти Вам на початку власного трудового шляху.

У Довіднику подано основні відомості про:

 

- заклади вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації;

 

- заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації;

 

- заклади професійної (професійно-технічної) освіти м. Полтава та Полтавської області із зазначенням адрес, телефонів, професій та спеціальностей, за якими ведеться підготовка.

 

 

 

Всю додаткову інформацію про умови прийому, навчання та інше Вам нададуть безпосередньо у прийомних комісіях навчальних закладів.

 

 

 

Перегорніть сторінки Довідника та з’ясуйте шляхи Вашого професійного становлення, яке незабаром почнеться. Будемо раді, якщо Довідник допоможе Вам обрати професію до душі.

 

 

 

З найкращими побажаннями колектив відділу організації профорієнтації Полтавського обласного центру зайнятості.

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

 

 

 

Стисла формула оптимального вибору професії передбачає єдність трьох понять: «хочу-можу-треба».

 

 

 

Для успішного професійного вибору необхідно доповнити цей ланцюжок додатковими факторами, через які Вас приваблює та чи інша професія:

 

Ø     стан професії на ринку праці (зміст професії, наявність вільних робочих місць чи вакантних посад, перспектива розвитку галузі, підприємства, де застосовується праця спеціалістів даної професії, умови і режим роботи, форма і рівень оплати праці);

 

Ø     можливості і умови професійної освіти, підвищення кваліфікації, розташування навчальних закладів, де готують кадри;

 

Ø     рівень відповідності власних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров’я тим якостям, які вимагаються від особи для успішного оволодіння професією та подальшої високопродуктивної праці;

 

Ø     аналогічну інформацію про споріднені професії.

 

 

 

З метою правильного обрання професії, необхідно:

 

 

 

·          ознайомитися зі  щонайбільшим описом професій та визначити, які з них найбільше необхідні в тому регіоні, де Ви проживаєте;

 

 

 

·          пізнавати себе (інтереси, нахили, здібності, темперамент, риси характеру, особливості пізнавальних процесів, стан здоров’я, рівень самооцінки);

 

 

 

·          вибрати найбільш підходящу професію саме для Вас;

 

 

 

·          досконало вивчити обрану професію: ознайомитися з професіограмою, уточнити зміст, умови праці та вимоги, які ставить до людини обрана професія;

 

 

 

·           вивчити можливості набуття професії та перспективи професійного росту;

 

 

 

·          співставити отримані знання про професію зі своїми можливостями;

 

 

 

·          співставити свої можливості з вимогами обраної професії;

 

 

 

·          реалізувати можливість отримати професійну підготовку за обраною професією (професійне навчання в навчально-курсовому комбінаті, заняття у гуртках за інтересами);

 

 

 

·          вивчити додаткові варіанти професійного вибору;

 

 

 

·          порадитися із батьками, вчителями, лікарями, психологом, отримати кваліфіковану професійну консультацію у центрі зайнятості за місцем проживання.

 

 

 

Обравши для себе майбутню професію, необхідно проявляти наполегливість               в реалізації професійного наміру та досконалого оволодіння професією.

 

 

 

 

 

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ

 

 

 

Вибір професії - відповідальний крок у житті людини. Тому професію слід обирати свідомо, з урахуванням нахилів і здібностей, особистих та громадських інтересів. Помилки у виборі професії можуть бути різними. Наведемо найбільш поширені з них:

 

 

 

·       існує погляд на професію, як на вибір постійного, на все життя, заняття. Така позиція хибна, бо не враховує того, що людина має здібності і прагне накопичувати спеціальні знання і навички в різних сферах діяльності (кращим інженером, наприклад, буде той, хто пройшов школу робітничої майстерності);

 

 

 

·          не вірте, що професії поділяються на «погані» і «хороші», «цікаві» і «нецікаві», «легкі» і «важкі». Оцінка професії залежить не стільки від характеру роботи, скільки від того, як до неї ставиться людина, наскільки професія відповідає її запитам і можливостям;

 

 

 

·          не обирайте професію випадково, «за компанію». Такий вибір досить незавжди буває вдалим;

 

 

 

·          не поширюйте своє ставлення до конкретної людини на її професію, бо особиста антипатія до людини конкретної професії ніяк не може свідчити про Вашу непридатність до цієї ж професії;

 

 

 

·          не захоплюйтеся зовнішнім виглядом чи якоюсь однією характеристикою професії без урахувань інших, часто прихованих від стороннього ока (так, професію актора нерідко цінують за славу та гучні оплески. Проте, не помічають, що це важка робота, яка  виснажує людину емоційно);

 

 

 

·          не ототожнюйте улюблений навчальний предмет з професією, бо світ професій набагато ширший (понад 50 тисяч) за кількість навчальних предметів. Отже, самі предмети не можуть бути надійним орієнтиром у світі професій.

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації

 

 

 

 

 

 

 

Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Юридична адреса:

36014, м. Полтава вул. Коваля, 3

Фактична адреса:

36014, м. Полтава вул. Коваля, 3

Телефон:

0532 50 91 70; 0532 50 02 22

Ректор:

Нестуля Олексій Олексійович, професор, доктор історичних наук, Заслужений працівник освіти України, академік Української академії історичних наук

Рівень акредитації:

IV рівень акредитації

Освітньо-кваліфікаційні рівні/освітні рівні

Бакалавр, магістр

Форми навчання:

денна, заочна

Інтернет-сайт:

http://puet.edu.ua

Електронна адреса:

rector@uccu.org.ua

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

Спеціальності/ напрями підготовки ступеня/

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

1.      

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

2.      

035 Філологія 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) / 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

3.      

051 Економіка

4.      

071 Облік і оподаткування

5.      

072 Фінанси, банківська справа та страхування

6.      

073 Менеджмент

7.      

075 Маркетинг

8.      

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9.      

081 Право

10.  

122 Комп’ютерні науки /Комп’ютерні науки та інформаційні технології

11.  

162 Біотехнологія та біоінженерія

12.  

181 Харчові технології

13.  

241 Готельно-ресторанна справа

14.  

242 Туризм

15.  

292/056 Міжнародні економічні відносини

16.  

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

17.  

6.020303 Філологія

18.  

6.030401 Правознавство

19.  

6.030502 Економічна кібернетика

20.  

6.030503 Міжнародна економіка

21.  

6.030504 Економіка підприємства

22.  

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

23.  

6.030507 Маркетинг

24.  

6.030508 Фінанси і кредит

25.  

6.030509 Облік і аудит

26.  

6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

27.  

6.030601 Менеджмент

28.  

6.040302 Інформатика

29.  

6.051701 Харчові технології та інженерія

30.  

6.051401 Біотехнологія

31.  

6.140101 Готельно-ресторанна справа

32.  

6.140103 Туризм

Спеціальності ступеня магістра

33.  

011 Освітні, педагогічні науки /Науки про освіту

34.  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

35.  

051 Економіка

36.  

071 Облік і оподаткування

37.  

072 Фінанси, банківська справа та страхування

38.  

073 Менеджмент

39.  

075 Маркетинг

40.  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

41.  

081 Право

42.  

122 Комп’ютерні науки /Комп’ютерні науки та інформаційні технології

43.  

181 Харчові технології

44.  

241 Готельно-ресторанна справа

45.  

242 Туризм

46.  

282/074 Публічне управління та адміністрування

47.  

292/056 Міжнародні економічні відносини

 

 

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

 

Юридична адреса:

Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Фактична адреса:

Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Телефон:

+38(0532)56-98-94 (тел./факс)

+38(0532)60-87-30 (приймальня)

Керівник:

Ректор, д.е.н., професор Онищенко Володимир Олександрович

Рівень акредитації:

IV

Освітньо-кваліфікаційні

рівні, спеціальності:

Бакалавр, магістр

Форми навчання:

Денна, заочна

Інтернет-сайт:

www.pntu.edu.ua

Електронна адреса:

rector@ pntu.edu.ua; kanc@ pntu.edu.ua

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

017

Фізична культура і спорт

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035.04

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))

035.041

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) перша-англійська

051

Економіка (Економічна кібернетика та аналітична економіка)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101

Екологія

103

Науки про Землю (Геологія нафти і газу)

113

Прикладна математика

122

Комп'ютерні науки

123

Комп'ютерна інженерія

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Теплоенергетика

172

Телекомунікації та радіотехніка

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво (Буріння свердловин)

185

Нафтогазова інженерія та технології

191

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія    

193

Геодезія та землеустрій

227

Фізична терапія, ерготерапія

227

Фізична реабілітація

242

Туризм

274

Автомобільний транспорт

292

Міжнародні економічні відносини

6.010203

Здоров'я людини

6.020105

Документознавство та інформаційна діяльність

6.020205

Образотворче мистецтво

6.020208

Декоративно - прикладне мистецтво

6.020303

Філологія (Англійська мова. Переклад)

6.030502

Економічна кібернетика

6.030503

Міжнародна економіка

6.030504

Економіка підприємства

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

6.030507

Маркетинг

6.030508

Фінанси і кредит

6.030509

Облік і аудит

6.030601

Менеджмент

6.040103

Геологія

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040302

Інформатика

6.050101

Комп'ютерні науки

6.050102

Комп'ютерна інженерія

6.050301

Гірництво

6.050304

Нафтогазова справа

6.050502

Інженерна механіка

6.050503

Машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

6.050702

Електромеханіка

6.050903

Телекомунікації

6.060101

Будівництво

6.060102

Архітектура

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

6.070106

Автомобільний транспорт

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

6.140103

Туризм

Магістри

017

Фізична культура і спорт

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035.04

Філологія (Германські мови та літератури (Переклад включно))

035.041

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))  перша -англійська

051

Економіка (Економічна кібернетика та аналітична економіка)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Управління фінансово-економічною безпекою)

073

Менеджмент (Менеджмент організацій та адміністрування)

073

Менеджмент (Логістика)

073

Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)

073

Менеджмент (Бізнес адміністрування)

073

Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101

Екологія

113

Прикладна математика

122

Комп'ютерні науки

123

Комп'ютерна інженерія

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144

Теплоенергетика

172

Телекомунікації та радіотехніка

183

Технології захисту навколишнього середовища

185

Нафтогазова інженерія та технології

191

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія    

193

Геодезія та землеустрій

274

Автомобільний транспорт

281

Публічне управління та адміністрування

292

Міжнародні економічні відносини

     

 

 

 

 

 

 

Полтавська державна аграрна академія

 

Юридична адреса:

м. Полтава вул. Сковороди 1/3

Фактична адреса:

м. Полтава вул. Сковороди 1/3

Телефон:

(0532) 500273

Керівник:

ректор Аранчій Валентина Іванівна

Рівень акредитації:

IV

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

бакалавр, магістр

Форми навчання:

денна, заочна

Інтернет-сайт:

www.pdaa.edu.ua

Електронна адреса:

pdaa@pdaa.edu.ua

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

035 Філологія

§         

051 Економіка

§         

052 Політологія

§         

071 Облік і оподаткування

§         

072 Фінанси, банківська справа та страхування

§         

073 Менеджмент

§         

 281 Публічне управління та адміністрування

§         

075 Маркетинг

§         

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

§         

081 Право

§         

101 Екологія

§         

133 Галузеве машинобудування

§         

181 Харчові технології

§         

201 Агрономія

§         

202 Захист і карантин рослин

§         

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

§         

208 Ароінженерія

§         

211 Ветеринарна медицини

§         

212 Ветеринарна гігієна, санітарі і експертиза

§         

183 Технологія захисту навколишнього середовища

§         

126 Інформаційні системи та технології

     

 

 

 

 

 

 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

 

Юридична адреса:

36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Фактична адреса:

36000 м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Телефон:

(0532) 562313

Керівник:

Степаненко Микола Іванович

Рівень акредитації:

ІІІ-ІV

Освітні рівні:

Бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук

Форми навчання:

Денна, заочна

Інтернет-сайт:

www.pnpu.edu.ua

Електронна адреса:

allmail@pnpu.edu.ua; pnpuvstup@gmail.com

Перелік спеціальностей

014 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія

014 Середня освіта (Географія)

103 Науки про Землю

242 Туризм

014 Середня освіта (Українська мова і література)

035 Філологія (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))

061 Журналістика

014 Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Інформатика)

122 Комп’ютерні науки

014 Середня освіта (Хімія)

102 Хімія

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

101 Екологія

014 Середня освіта (Фізична культура)

017 Фізична культура і спорт

053 Психологія

016 Спеціальна освіта

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

231 Соціальна робота

024 Хореографія

014 Середня освіта (Хореографія)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

015 Професійна освіта (Деревообробка)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Дизайн)

034 Культурологія

     

 

 

 

 

 

 

Вищий державний навчальний заклад України

«Українська медична стоматологічна академія»

 

Юридична адреса:

вул.Шевченка,23,

м. Полтава,

36011

Фактична адреса:

вул.Шевченка,23,

м. Полтава,

36011

Телефон:

(0532) 60-20-51

Керівник:

Ждан В’ячеслав Миколайович

Рівень акредитації:

IV

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст; спеціаліст; магістр

Форми навчання:

Денна. заочна

Інтернет-сайт:

http://www.umsa.edu.ua

Електронна адреса:

mail@ umsa.edu.ua

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

 •  

22 Охорона здоровя; 222 Медицина - магістр

 •  

1201 Медицина; 7.12010001 Лікувальна справа - спеціаліст

 •  

22 Охорона здоровя; 228 Педіатрія - магістр

 •  

1201 Медицина; 7.12010002 Педіатрія - спеціаліст

 •  

22 Охорона здоровя; 221 Стоматологія - магістр

 •  

1201 Медицина; 12010005 Стоматологія - спеціаліст

 •  

22 Охорона здоровя; 223 Медсестринство - молодший спеціаліст

 •  

1201 Медицина; 5.12010102 Сестринська справа - молодший спеціаліст

 •  

22 Охорона здоровя; 221 Стоматологія - молодший спеціаліст

 •  

1201 Медицина; 5.12010106 Стоматологія ортопедична - молодший спеціаліст

 •  

22 Охорона здоровя; 226 Фармація, промислова фармація - молодший спеціаліст

 •  

22 Охорона здоровя; 226 Фармація - молодший спеціаліст

 •  

1202 Фармація; 5.12020101 Фармація (денна форма навчання) - молодший спеціаліст

 •  

22 Охорона здоровя; 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма навчання) - молодший спеціаліст

 •  

22 Охорона здоровя; 226 Фармація (заочна форма навчання) - молодший спеціаліст

 •  

22 Охорона здоров’я; 5.12020101 Фармація (заочна форма навчання) - молодший спеціаліст

     

 

 

 

 

 

 

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

 

Юридична адреса:

вул. Першотравнева, 20,

м. Кременчук,

39600

Фактична адреса:

вул. Першотравнева, 20,

м. Кременчук,

39600

Телефон:

(05366) 3-60-00

Керівник:

Загірняк Михайло Васильович

Рівень акредитації:

IV

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Бакалавр; спеціаліст; магістр

Форми навчання:

Денна; заочна; дистанційна

Інтернет-сайт:

http://www. kdu.edu. ua

Електронна адреса:

office@kdu. edu.ua

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

 •  

Інформатика

 •  

Радіоелектронні апарати

 •  

Комп’ютерні науки

 •  

Комп’ютерна інженерія

 •  

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 •  

Телекомунікації

 •  

Менеджмент

 •  

Економіка підприємства

 •  

Фінанси і кредит

 •  

Маркетинг

 •  

Облік і аудит

 •  

Товарознавство і торговельне підприємництво

 •  

Туризм

 •  

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

 •  

Металорізальні верстати та системи

 •  

Інформаційні управляючі системи та технології

 •  

Комп’ютерні системи та мережі

 •  

Компютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

 •  

Радіоелектронні апарати та засоби

 •  

Біотехнічні та медичні апарати і системи

 •  

Інформатика

 •  

Менеджмент організацій і адміністрування

 •  

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 •  

Маркетинг

 •  

Товарознавство і комерційна діяльність

 •  

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

 •  

Управління інноваційною діяльністю

 •  

Облік і аудит

 •  

Фінанси і кредит

 •  

Землеустрій і кадастр

 •  

Екологія іта охорона навколишнього середовища

 •  

Екологічна безпека

 •  

Документознавство та інформаційна діяльність

 •  

Переклад

 •  

Психологія

 •  

Педагогіка вищої школи

 •  

Будівництво

 •  

Геодезія, картографія та землеустрій

 •  

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 •  

Біотехнологія

 •  

Здоровя людини

 •  

Психологія

 •  

Правознавство

 •  

Філологія

 •  

Документознавство та інформаційна діялість

 •  

Видавнича справа та редагування

     

 

 

 

 

 

 

Кременчуцький інститут вищого навчального закладу

«Університет ім. Альфреда Нобеля»

 

Юридична адреса:

39628, проспект Свободи, 79

Фактична адреса:

39628, проспект Свободи, 79

Телефон:

тел. 77-59-63

Керівник:

Татарінов Вадим Вадимович

Рівень акредитації:

ІІІ-IV 

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

бакалавр, спеціаліст

Форми навчання:

денна, заочна

Інтернет-сайт:

http://ki-duep.com/

Електронна адреса:

referent@academy.kremenchuk.su 

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

Фінанси і кредит

§         

Облік і аудит

§         

Економіка підприємства

§         

Економічна кібернетика

§         

Міжнародна економіка

§         

Філологія

§         

Маркeтинг

§         

Менеджмeнт

§         

Сoціальна робoта

     

 

 

 

 

 

 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка

 

Юридична адреса:

Полтавська обл., м. Кременчук,

вул. Лізи Чайкіної, 33

Фактична адреса:

Полтавська обл., м. Кременчук,

вул. Лізи Чайкіної, 33

Телефон:

0536758470

Керівник:

Гальченко Іван Васильович

Рівень акредитації:

ІІІ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Бакалавр

Форми навчання:

Денна, заочна

Інтернет-сайт:

www.pu.org.ua

Електронна адреса:

krem_ped_k@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

012

Дошкільна освіта

013

Початкова освіта

014.11

Середня освіта (фізична культура)

     

 

 

 

 

Заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації

 

 

 

 

КОЛЕДЖІ Полтавської державної аграрної академії

 

 

 

 

Коледж управління, економіки і права

Полтавської державної аграрної академії

 

Юридична адреса:

36011,

м. Полтава, Першотравневий проспект, 10

Фактична адреса:

36011,

м. Полтава, Першотравневий проспект, 10

Телефон:

(0532) 565362

Керівник:

Козаченко Олена Михайлівна

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна, заочна

Інтернет-сайт:

acup.poltava.ua

Електронна адреса:

acup@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

071 Облік і оподаткування

§         

072 Фінанси, банківська справа та страхування

§         

073 Менеджмент

§         

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

§         

081 Право

§         

201 Агрономія

     

 

 

 

 

 

 

Аграрно-економічний коледж

Полтавської державної аграрної академії

 

Юридична адреса:

36003 м.Полтава, вул. Сковороди 18

 

Фактична адреса:

36003 м.Полтава, вул. Сковороди 18

 

Телефон:

тел./8-0532/ 60-79-93, 56-50-04

Керівник:

Шевніков Микола Янаєвич

Рівень акредитації:

I

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна, заочна

Інтернет-сайт:

http://agrokoledg.poltava.ua

Електронна адреса:

agrokoledg@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

071 Облік і оподаткування

§         

072 Фінанси, банківська справа та страхування

§         

073 Менеджмент

§         

193 Геодезія та землеустрій

§         

201 Агрономія

§         

206 Садово-паркове господарство

     

 

 

 

 

 

 

Березоворудський аграрний коледж

Полтавської державної аграрної академії

 

Юридична адреса:

Полтавська обл.,

Пирятинський район, 

с. Березова Рудка, вул. Паркова б.1

Фактична адреса:

Полтавська обл.,

Пирятинський район,     

с. Березова Рудка, вул. Паркова б.1

Телефон:

(05358) 66110

Керівник:

Краснюк Василь Миколайович

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна, заочна

Інтернет-сайт:

www.bdat.at.ua

Електронна адреса:

bt-pdaa@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

201 Агрономія

§         

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

§         

208 Агроінженерія

     

 

 

 

 

 

 

Лохвицький механіко-технологічний коледж

Полтавської державної аграрної академії

 

Юридична адреса:

37240, вул. Матросова, 39,

м. Заводське, Лохвицький р-н, Полтавська обл.

Фактична адреса:

37240, вул. Матросова, 39,

м. Заводське, Лохвицький р-н, Полтавська обл.

Телефон:

(05356) 3-54-46

Керівник:

Корнієнко Віктор Миколайович

Рівень акредитації

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна, заочна

Інтернет-сайт:

lmtkpdaa.com.ua

Електронна адреса:

lmtkpdaa@ukr.net

 

Перелік напрямків (спеціальностей), за якими навчають

 

§        

133 Галузеве  машинобудування,  спеціалізація (освітня програма):

- Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв.

§        

181 Харчові технології, спеціалізація (освітня програма):

- Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів;

- Зберігання і переробка зерна;

- Бродильне виробництво і виноробство;

     

 

 

 

 

 

 

Лубенський фінансово-економічний коледж

Полтавської державної аграрної академії

 

Юридична адреса:

Полтавська обл.,

37500,

м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 23/1

Фактична адреса:

Полтавська обл.,

37500,

м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого 23/1

Телефон:

(05361) 72600

Керівник:

Орошан Тетяна Анатоліївна

Рівень акредитації:

І 

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна, заочна

Інтернет-сайт:

http://lubfek.org.ua

Електронна адреса:

lubnyfekpdaa@gmail.com

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

05 Соціальні та поведінкові науки

§         

051 «Економіка»

07 Управління та адміністрування

§         

071 «Облік і оподаткування»

§         

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

§         

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

     

 

 

 

 

Хомутецький ветеринарно-технологічний коледж

Полтавської державної аграрної академії

 

Юридична адреса:

вул. Декабристів, 23,

с. Хомутець,

Миргородського р-ну,

Полтавської обл.,

37634

Фактична адреса:

вул. Декабристів, 23,

с. Хомутець,

Миргородського р-ну,

Полтавської обл.,

37634

Телефон:

(05355) 3-55-66

Керівник:

Шинкаренко Сергій Васильович

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна, заочна

Інтернет-сайт:

hvzt.pdaa.edu.ua

Електронна адреса

hvzt@pdaa.edu.ua

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

§         

211 Ветеринарна медицина

     

 

 

 

 

 

 

Хорольський агропромисловий  коледж

Полтавської державної аграрної академії

 

Юридична адреса:

вул. Небесної Сотні, 73,

м. Хорол,

Полтавська область,

37800

Фактична адреса:

вул. Небесної Сотні, 73,

м. Хорол,

Полтавська область,

37800

Телефон:

(05362) 3-21-01

Керівник:

Чишко Микола Миколайович

Рівень акредитації:

I

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна; заочна

Інтернет-сайт:

http://www.xapkpdaa.org.ua

Електронна адреса:

xapkpdaa@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§          

073 Менеджмент

§          

076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність

§          

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

§          

192 Будівництво та цивільна інженерія

§          

201 Агрономія

§          

208 Агроінженерія

     

 

 

 

Місто ПОЛТАВА

 

 

 

 

Полтавський коледж нафти і газу

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

 

Юридична адреса:

вул. Грушевського, 2-А,

м. Полтава,

36021

Фактична адреса:

вул. Грушевського, 2-А,

м. Полтава,

36021

Телефон:

(0532) 638-148, 638-176

Керівник:

Шумська Любов Петрівна

Рівень акредитації:

I

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна; заочна

Інтернет-сайт:

http://www.pkng.pl.ua

Електронна адреса:

pkng@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§          

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Спеціалізація «Діловодство»)

§          

Спеціальність 103 «Науки про землю» (Спеціалізація «розвідування нафтових та газових родовищ»)

§          

Спеціальність 184 «Гірництво» (Спеціалізація «Буріння свердловин»)

§          

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (Спеціалізації: «Експлуатація нафтових і газових родовищ», «Обслуговуваннята ремонт обладнання нафтових і газових промислів», « Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ»).

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавський коледж харчових технологій

Національного університету харчових технологій

 

Юридична адреса:

36039, м.Полтава, вул.Пушкіна, 56

Фактична адреса:

36039, м.Полтава, вул.Пушкіна, 56

Телефон:

(0532) 60-64-10

Керівник:

Директор коледжу

Палаш Анатолій Анатолійович

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форма навчання:

Денна

Інтернет-сайт:

www. ptxtnuht.pl.ua

Електронна адреса:

 

e-mail: slplfood@e-mail.pl.ua

 

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

                  1

                                          2

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201 Обслуговування комп‛ютерних систем і мереж

0502 Автоматика та управління

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

0505  Машинобудування та матеріалообробка

5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування                  

5.05060403 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

0507 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170101 Виробництво харчової продукції

 

5.05170109 Зберігання, консервування та переробка м‛яса

 

5.05170111 Зберігання, консервування та переробка молока

     


 

 

 

Полтавський кооперативний коледж 

Полтавської облспоживспілки

 

Юридична адреса:

36000, м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 9/17

Фактична адреса:

36000, м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 9/17

Телефон:

(0532) 60-75-66

Керівник:

директор Іноземцев Віктор Анатолійович

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна, заочна

Інтернет-сайт:

http://kooptex.at.ua

Електронна адреса:

poltkooptex@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

Право

§         

Фінанси, банківська справа та страхування

§         

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація  «Оціночна діяльність»        

§         

Облік і оподаткування

§         

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

§         

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація «Товарознавство в митній справі»

§         

Харчові технології

§         

Готельно-ресторанна справа, спеціалізація «Ресторанне обслуговування»

     

 

 

 

 

 

 

Полтавський будівельний технікум

транспортного будівництва

 

Юридична адреса:

36005, м. Полтава, площа Слави 4/2

Фактична адреса:

36005, м. Полтава, площа Слави 4/2

Телефон:

51-30-20; тел. факс 60-17-36

Керівник:

Рибка Василь Григорович

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна

Інтернет-сайт:

pbttb.at.ua

Електронна адреса:

pbttb@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

Механічна інженерія;

«Галузеве машинобудування»

§         

Архітектура і будівництво;

«Будівництво та цивільна інженерія»

§         

Транспорт;

«Транспортні технології (На автомобільному транспорті)»

     

 

 

 

 

 

 

Полтавський комерційний технікум

 

Юридична адреса:

м. Полтава, вул. Європейська, 100, 36021

Фактична адреса:

м. Полтава, вул. Європейська, 100, 36021

Телефон:

 (0532) 59-22-91, 59-24-69

Керівник:

Степанов Володимир Іванович

Рівень акредитації:

 І-ІІ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

 Молодший спеціаліст

Форми навчання:

 Денна, заочна

Інтернет-сайт:

 www.pkt- poltava.ucoz.ua

Електронна адреса:

 pkt-poltava@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

Товарознавчий

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація  «Товарознавство та комерційна діяльність в митній справі» (9 кл; 11 кл.)

Технологічний 

 181 «Харчові технології» спеціалізація «Виробництво харчової продукції»         

 (9 кл; 11кл.)

Технологічний 

241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізація «Ресторанне обслуговування» (9 кл; 11 кл.)

     

 

 

 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад Полтавської обласної ради «Полтавське музичне училище  ім. М.В. Лисенка»

 

Юридична адреса:

36000, м. Полтава, вул. Соборності, 11

Фактична адреса:

36000, м. Полтава, вул. Соборності, 11

Телефон:

(0532) 562691

Керівник:

Демченко Микола Миколайович

Рівень акредитації:

І р.а.

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна

Інтернет-сайт:

www.pmu.pl.ua

Електронна адреса:

poltavamusic@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

Музичне мистецтво

§         

Сценічне мистецтво

     

 

 

 

 

 

 

Полтавський базовий медичний коледж

 

Юридична адреса:

м. Полтава, вул.Стрітенська, 51а

Фактична адреса:

м. Полтава, вул.Стрітенська, 51а

Телефон:

(0532)50-25-93

Керівник:

Директор ПБМК, к.мед.н.

Синенко Олена Анатоліївна

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна

Інтернет-сайт:

http://pbmk.poltava.ua

Електронна адреса:

pol.bmk@gmail.com

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

Спеціальність 223 Медсестринство         .

Спеціалізація: «Лікувальна справа». Кваліфікація: фельдшер.

§         

Спеціальність 223 Медсестринство         .

Спеціалізація: «Сестринська справа». Кваліфікація: сестра медична.

     

 

 

 

 

 

 

Полтавський політехнічний коледж

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

 

Юридична адреса:

вул. Пушкіна,  83-А,

м. Полтава,

36039

Фактична адреса:

вул. Пушкіна,  83-А,

м. Полтава,

36039

Телефон:

(05322) 60-74-58

Керівник:

Рискін Валерій Аркадійович

Рівень акредитації:

I

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна

Інтернет-сайт:

http://politechnik.poltava.ua

Електронна адреса:

officeppk@gmail.com

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

Розробка програмного забезпечення

§         

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

§         

Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях

§         

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

§         

Монтаж і експлуатація електротехнічних  і світлотехнічних установок

     

 

 

 

 

 

Місто КРЕМЕНЧУК

 

 

 

 

 

 

Державний вищий навчальний заклад

«Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури»

 

Юридична адреса:

Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леонова, 14

Фактична адреса:

Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леонова, 14

Телефон:

(0536) 74-31-10, (0536) 76-35-27

Керівник:

Білоконь Ірина Миколаївна

Рівень акредитації:

І-ІІ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна, заочна

Інтернет-сайт:

http://krtzt.pl.ua

Електронна адреса:

railwaytech@gmail.com

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

Напрям

Спеціалізація

273 «Залізничний транспорт»

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

 

Технічне обслуговування і ремонт вагонів

 

Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледж

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

 

Юридична адреса:

39621,

м. Кременчук,

вул. Чумацький шлях, 7

Фактична адреса:

39621,

м. Кременчук,

вул. Чумацький шлях, 7

Телефон:

(05366) 6-12-10

Керівник:

Білик Поліна Андріївна

Рівень акредитації:

І-ІІ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст, бакалавр

Форми навчання:

Денна, заочна

Інтернет-сайт:

http://kkrnu.com.ua

Електронна адреса:

kkrnu@i.ua

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

081 Право

«Правознавство»

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

«Економіка підприємства»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінанси і кредит»

123 Комп'ютерна інженерія

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

136 Металургія

«Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів»

133 Галузеве машинобудування

 

«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

«Виробництво автомобілів і тракторів»

131 Прикладна механіка

«Зварювальне виробництво»

274 Автомобільний транспорт

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»

131 Прикладна механіка

підготовка бакалаврів «Зварювання»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка

Юридична адреса:

Полтавська обл.,

м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33

Фактична адреса:

Полтавська обл.,

м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33

Телефон:

(05366) 758470

Керівник:

Гальченко Іван Васильович

Рівень акредитації:

ІІ

Освітньо-кваліфікаційні раіні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна, заочна

Інтернет-сайт:

www.pu.org.ua

Електронна адреса:

krem_ped_k@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

012

Дошкільна освіта

013

Початкова освіта

014.11

Середня освіта (фізична культура)

     

 

 

 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Полтавської обласної ради

«Кременчуцький медичний коледж» імені В.І. Литвиненка

 

Юридична адреса:

39602,

м. Кременчук, вул. Червона Гірка, 41

Фактична адреса:

39602,

м. Кременчук, вул. Червона Гірка, 41

Телефон:

(05366) 75-81-27, (05366) 75-81-26

 (05366) 5-32-15, (05366) 5-31-86

Керівник:

Малик Світлана Станіславівна

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна

Інтернет-сайт:

kmk.com.ua

Електронна адреса:

kmk.inform@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

Спеціальність: 223 Медсестринство

(спеціалізації: Лікувальна справа - 9кл.,11кл.,

Сестринська справа - 9кл., 11кл., Акушерська справа - 11 кл.)

§         

Спеціальність: 221 Стоматологія

(спеціалізація Стоматологія ортопедична - 11кл.)

     

 

 

 

 

 

 

Кременчуцький льотний коледж

Національного авіаційного університету

 

Юридична адреса:

вул. Перемоги 17/6,

м. Кременчук,

Полтавська область,

39605 

Фактична адреса:

вул. Перемоги 17/6,

м. Кременчук,

Полтавська область,

39605 

Телефон:

(05366) 3-10-30,

(05366) 3-11-18

Керівник:

Головенський Володимир Васильович

Рівень акредитації:

I-ІІ

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Бакалавр; молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна; заочна

Інтернет-сайт:

www.flightcollege.com.ua

Електронна адреса:

klk_nau@sat.poltava.ua

pk_klk@ukr.net

 

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§          

Освітній ступінь - бакалавр:

§          

272 Авіаційний транспорт, Аеронавгація

§          

272 Авіаційний транспорт, Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

§          

272 Авіаційний транспорт, Технологічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

§          

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електромеханіка

§          

071 Облік і оподаткування, Облік і аудит

§          

073 Менеджмент, Логістика

§          

Освітній ступінь - молодший спеціаліст:

§          

272 Авіаційний транспорт, Льотна експлуатація повітряних суден

§          

272 Авіаційний транспорт, Технологічне обслуговування повітряних суден і двигунів

§          

272 Авіаційний транспорт, Технологічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення паливно-мастильними матеріалами

§          

173 Авіоніка, Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

§          

071 Облік і оподаткування, Бухгалтерський облік

§          

073 Менеджмент, Організація обслуговування на транспорті

     

 

 

 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад

Гадяцький коледж культури і мистецтв  ім. І.П. Котляревського

 

Юридична адреса:

пл.  Соборна, будинок 9 «А»,

м.  Гадяч, Полтавська обл.,  37300

Фактична адреса:

пл.  Соборна, будинок 9 «А»,  м.  Гадяч, Полтавська обл.,  37300

Телефон:

тел./ факс (05354)  2-34-37

Керівник:

Насменчук Анатолій Миколайович

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна/заочна

Інтернет-сайт:

Web: guc.org.ua

Електронна адреса:

hadiachculture@gmail.com

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

§         

024 Хореографія

§         

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

§         

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
     

 

 

 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад

І рівня акредитації Полтавської обласної ради

«Лохвицьке медичне училище»

 

Юридична адреса:

37200, м. Лохвиця, вул. Шевченка, 26

Фактична адреса:

37200, м. Лохвиця, вул. Шевченка, 26

Телефон:

(05356) 3-12-32

Керівник:

Царинний Анатолій Дмитрович

Рівень акредитації:

I

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна

Інтернет-сайт:

http://www.lohvitcamed.at.ua

Електронна адреса:

lo-med@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

Спеціальність - Сестринська справа.

§         

Спеціалізації:

§         

- Сестринська справа;

§         

- Лікувальна справа.

     

 

 

 

 

 

 

Пирятинська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

 

Юридична адреса філії:

м. Пирятин, вул. Абаканська, 102

Юридична адреса головного вузу:

м. Київ, вул. Академіка Вернадського, 16В

Фактична адреса:

м. Пирятин, вул. Абаканська, 102

Телефон:

0(5358) 2-10-06

Керівник:

Садовський Іван Сергійович

Рівень акредитації:

І-ІІ рівень

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна, заочна

Інтернет-сайт:

http://pirjatin.e-u.in.ua

Електронна адреса:

postmaster@pirjatin.e-u.in.ua

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§         

Право

§         

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

§         

Облік та оподаткування

§         

Екологія

§         

Інженерія програмного забезпечення

     

 

 

 

 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад

І рівня акредитації Полтавської обласної ради

«Лубенське медичне училище»

 

Юридична адреса:

37500, м. Лубни, вул.Інститутська, 74

Фактична адреса:

37500, м. Лубни, вул.Інститутська, 74

Телефон:

(05361) 77-370

Керівник:

Кузьменко Алла Григорівна

Рівень акредитації:

I

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна; заочна

Інтернет-сайт:

Lmu1.org.ua

Електронна адреса:

Lmu2@ukr.net

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§        

22 Охорона здоровя

§        

223 Медсестринство

     

 

 

 

 

 

 

Лубенський лісотехнічний коледж

 

Юридична адреса:

37500 Полтавська обл., м.Лубни, вул. Тернівська,21

Фактична адреса:

37500 Полтавська обл., м.Лубни, вул. Тернівська,21

Телефон

(05361) 77-308; 62-262

Керівник

Сендзюк  Роман Васильович

Рівень акредитації:

І

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Молодший спеціаліст

Форми навчання:

Денна; заочна

Інтернет-сайт

www.lltk.edu.ua

Електронна адреса:

listcolledg@ukr.net; 

listcolledg@gmail.com

 

Перелік спеціальностей, за якими навчають:

 

§          

Лісове господарство

§          

Садово-паркове господарство

§          

Обробка деревини

§          

Облік і оподаткування

     

 

 

 

 

 

 

Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя Полтавського національного технічного університету

 імені Юрія Кондратюка

 

Юридична адреса:

вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська обл., 37600

Фактична адреса:

вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Полтавська обл., 37600

Телефон:

(05355) 4-64-29

Керівник:

Дубина Олександр Сергійович

Рівень акредитації:

І рівень

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

Форми навчання:

денна

Інтернет-сайт:

http://mhpk.edu.poltava.ua

Електронна адреса:

mirgorodkeram@email.ua

 

 

 

Перелік напрямів (спеціальностей), за якими навчають:

 

§   

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

§   

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

§   

051 Економіка

§   

072 Фінанси, банківська справа та страхування

§   

101 Екологія

§   

144 Теплоенергетика

§   

161 Хімічні технології та інженерія

§