Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Полтава.

 

Найменування закладу: Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Полтавської міської ради Полтавської області»

 

Місцезнаходження:  вул. Підмонастирська, 41, м. Полтава, 36020

 

Найменування посади: директор закладу загальної середньої освіти

 

Умови оплати праці

 

Місячна заробітна плата встановлюється у розмірі від 4264,00 грн (у т.ч. підвищення до посадового окладу – 10 %, вислуга років –  від 10 %, надбавка за престижність праці – від 5%).

 

Кваліфікаційні вимоги

 

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії):

 

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- копію документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- трудову книжку (копію) чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- медичну довідку про проходження обов’язкового психіатричного огляду;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Документи подаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення до управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, каб.26.

Останній день прийому документів - 25.10.2018.

Уповноважена особа, яка приймає документи від кандидатів - головний спеціаліст відділу загальної середньої, дошкільної та спеціальної освіти управління освіти Завгородня Тетяна Миколаївна (тел. 60-95-10, е-mail: poltosvita@osvitapoltava.gov.ua).

 

Етапи проведення конкурсу

 

Конкурс складається з таких етапів:

 

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством  вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору шляхом  перевірки на знання законодавства України у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (письмове тестування);  перевірки професійних компетентностей кандидатів (вирішення письмового ситуаційного завдання); публічної та відкритої презентації кандидатами державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (до 5 хв), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

Конкурсний відбір відбудеться орієнтовно з 12.11.2018 по 15.11.2018 в приміщенні Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, к. 222).

Дата і час проведення письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу будуть повідомлені кандидатам додатково.

 

 

 

05.10.2018

 

 


ПЕРЕЛІК

тестових питань на перевірку знань

чинного законодавства України в сфері освіти та ситуаційних завдань

на перевірку професійних компетентностей кандидатів на заміщення

вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти

 

 

Тестові питання

 

1.            Що таке інформальна освіта?

2.            Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?

3.            Коли організовується інклюзивне навчання у закладі освіти ?

4.            Що не є повноваженням керівника закладу освіти?

5.            Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?

6.            Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Що із запропонованого  необов’язково оприлюднювати на веб-сайті закладу освіти?

7.            Які заклади освіти мають право визначати релігійну спрямованість власної освітньої діяльності?

8.            Що не є обов’язком здобувача освіти?

9.            Хто здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти?

10.        Загальна середня освіта – це

11.        Скільки учнів може бути в одному класі закладу загальної середньої освіти?

12.        Які документи необхідно подати для зарахування дитини до першого класу?

13.        Хто за свої статусом не належить до категорії педагогічних працівників закладу освіти?

14.        На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми?

15.        За умови наявності якого документа заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти?

16.        Заклад загальної середньої освіти – це …

17.        Хто не є учасником освітнього процесу?

18.        На кого покладається контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів закладу загальної середньої освіти ?

19.        Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше…

20.        Що не відноситься до повноважень закладу загальної середньої освіти?

21.        Хто може залучатися до участі в роботі конкурсної комісії на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти з правом дорадчого голосу?

22.        Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти ?

23.        Ким затверджуються штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів?

24.        Хто може бути педагогічним працівником закладу загальної середньої освіти?

25.        Після закінчення другого строку перебування на посаді директора школи особа не має права …

26.        Хто призначає на посаду заступника керівника закладу загальної середньої освіти?

27.        На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладі освіти?

28.        Скільки строків підряд одна і та сама особа може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти?

29.   Яка тривалість першого етапу реалізації Концепції «Нова українська школа»?

30.   Що з переліченого не передбачається на першому етапі реалізації Концепції «Нова українська школа»?

31.   За рахунок яких коштів здійснюватиметься реалізація Концепції «Нова українська школа»?

32.        З якою періодичністю визначатиметься обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції «Нова українська школа»?

33.        Що не є ключовою компетентністю відповідно до Концепції «Нова українська школа»?

34.        На якому етапі реалізації Концепції «Нова українська школа» передбачено створення нової системи підвищення кваліфікації  вчителів і керівників шкіл?

35.        З метою створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Концепції «Нова українська школа» необхідно розробити індивідуальні програми їх розвитку. Що із запропонованого не включатиме програма?

 

 

Ситуаційні завдання 

 

1.До Вас звернулися батьки майбутнього першокласника з проханням зарахувати дитину до школи. У ході бесіди з’ясувалося, що родина проживає за адресою, яка не закріплена за територією обслуговування закладу освіти. Однак батьки наполягають на зарахуванні дитини саме до цієї школи. Ваші дії як керівника.

 

2.Територія школи не огороджена. У результаті там відпочивають мешканці міста, вживають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку на території закладу?

 

3.На уроці фізичної культури учень отримав травму руки. Які дії директора в даній ситуації?

 

4.Вчитель 3-Б класу працює за строковим трудовим договором на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника. Основний працівник повідомила про свій намір перервати відпустку і приступити до роботи. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчителя, який працює з цими учнями з першого класу. Які дії директора школи?

 

5.Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня він вийшов на роботу. Дії директора школи?

 

6.Батьки другого класу звернулися до директора школи з проханням перевести в інший клас учня, який порушує дисципліну та обзиває учнів, мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

 

7.Під час здійснення перевірки харчування  учнів у школі з’ясувалося, що фактичний набір страв не відповідає денному меню – розкладу, затвердженому керівником закладу. Які Ваші дії як керівника закладу?

 

8.У педагогічному колективі неодноразово порушували питання щодо необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги вважають, що вони мають право брати участь у плануванні роботи закладу, а не лише виконувати заплановане керівництвом. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний  навчальний рік. Запропонуйте модель колективного обговорення його змісту та доведіть її ефективність.

 

9.До Вас, як до керівника, звернулися батьки учня з такою проблемою: вчитель історії під час проведення уроків постійно розмовляє по телефону. Запропонуйте свій варіант розв’язання психолого-педагогічної ситуації.

 

 

10.   У колективі працює педагог, який постійно провокує конфліктні ситуації, пов’язані з роботою. Які, на Вашу думку, повинні бути дії керівника?

 

11.  При виконанні важливого завдання Ви, як керівник, допустилися помилки. Чи має право керівник на помилку? Чи повинен керівник визнавати свої помилки при підлеглих, якщо так, то як краще це зробити?

 

12.  Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 18 учнів 10 класу разом з батьками (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Ірину Федорівну, а Любов Іванівну (у минулому році на паралелі було три девятих класи, при формуванні десятих класів стало два, зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

 

13.  Батьки випускників подарували школі мультимедійну дошку. Як правильно «прийняти» такий подарунок?

 

14.  Директор школи усвідомив, що у колективі працює педагог, який має лідерські якості, став неформальним лідером у колективі і є потенційним конкурентом керівника. Як правильно вибудувати трудові відносини з таким педагогом?

 

15.  На батьківських зборах класний керівник 3-Б класу запропонував провести ремонт класної кімнати. Батьківський актив підтримав дану пропозицію. 5 батьків з 28 з даним рішенням не погодилися і відмовилися здавати кошти. Через два тижні після батьківських зборів до Вас, як до керівника, звернулися 2 батьків, які не погодилися здавати кошти, і повідомили, що класний  керівник став  упереджено ставитися до їх дітей, занижувати їм оцінки. Якими мають бути дії директора школи? Запропонуйте свій варіант розвязання психолого-педагогічної ситуації.

 

16.  Під час перерви у навчальному закладі стався випадок травмування учня. Які дії директора в даній ситуації ?

 

17.  Станом на 28 травня до закладу освіти подано заяви батьків щодо зарахування дітей до школи. Серед них є заяви тих, хто не проживає на території обслуговування даного закладу. Що робити керівнику закладу?

 

18.  Ви приймаєте на роботу педагогічного працівника. Він наполягає на укладенні з ним письмового трудового договору. Ваші дії?

 

19.  До школи надійшло більше заяв на зарахування дітей до першого класу, ніж вона може прийняти. Це заяви від батьків дітей, які мешкають на території обслуговування школи, мають братів та сестер - учнів цієї школи, працівників даного закладу освіти. Як буде проходити зарахування дітей до школи  у цьому випадку?

 

20.  Під час перерви учні вчинили бійку на шкільному подвір’я. Які дії директора в даній ситуації?

 

21.  У закладі є інклюзивний клас для навчання дітей з особливими освітніми потребами. На зарахування до нього надійшло 4 заяви від батьків дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та 1 заява від батьків дитини з тяжкими порушеннями мовлення. Чи можуть ці діти навчатися у одному класі? Запропонуйте свій варіант розв’язання ситуації.

 

22.  У закладі є вакантна посада учителя музичного мистетцва. До Вас звернувся спеціаліст (музикант), який не має педагогічної освіти, з проханням прийняти його на роботу. Чи приймете Ви такого спеціаліста?

 

23.  Ви помітили, що поведінка одного з працівників школи має ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Якими повинні бути дії директора закладу?

 

24.  До Вас звернулися батьки із заявою про відкриття інклюзивного класу. Також надійшла заява від батьків, чия дитина не може відвідувати школу через фізичний стан. Що Ви, як керівник, повинні зробити для відкриття такого класу? Як буде організовуватися навчання дитини, яка за станом здоров’я не може відвідувати школу?

 

25.  До Вас надійшла скарга від батьків учнів 7 класу про те, що класний керівник змушує учнів після уроків прибирати класну кімнату. Запропонуйте свій варіант розв’язання психолого-педагогічної ситуації.

 

26.  Вчитель української мови та літератури, який викладає в 11 класі, звернувся до Вас із заявою про надання йому творчої відпустки терміном 3 місяці для написання підручника. Ваші дії як керівника закладу?

 

27.  До школи звернулися батьки дитини, якій станом на 1 вересня буде 5 років  9 місяців, із заявою про зарахування її до 1 класу. Аргументуйте прийняте Вами рішення.

 

28.  Батьківський комітет закладу скаржиться, що якість готових страв в їдальні не відповідає органолептичним показникам (зовнішній вигляд, колір, смак, запах, консистенція). Які Ваші дії як керівника закладу?

 

29.   До Вас, як керівника закладу, звернувся вчитель з такою проблемою. У нього наближається термін проходження курсової підготовки. Однак він вважає, що може її не проходити, оскільки вже має необхідну кількість годин за рахунок участі у семінарах, вебінарах,  проходжені онлайн-курсів, підтверджених сертифікатами. Які ваші дії як керівника закладу?

 

30.  Класний керівник повідомив директора, що учень 8 класу не відвідує школу 12 днів без поважних причин. Які дії директора закладу в даній ситуації?